Datenbank der Kulturgüter
in der Region Trier

Alle Kulturgüter in Winterbach, Gemeinde Kordel


Objekte in Karte laden


Kordel, Winterbach, Ehemalige Eisenbahnersiedlung Winterbach
Kordel, Winterbach, Ehemalige Furt durch die Kyll
Kordel, Winterbach, Ehemalige Hofkapelle Winterbach
Kordel, Winterbach, Ehemaliger Hof Winterbach
Kordel, Winterbach, Furt durch die Kyll, Bei der Wüstung Winterbach
Kordel, Winterbach, In der Pandey
Kordel, Winterbach, Römische Siedlungsstelle Winterbach