Datenbank der Kulturgüter
in der Region Trier

Alle Kulturgüter in Weingut Geierslei, Gemeinde Wintrich


Objekte in Karte laden


Wintrich, Weingut Geierslei, Felsformation Geierslei